av C Economou · 2015 · Citerat av 20 — Delstudie II Svenska och svenska som andraspråk i Gy11 – två jämbördiga När en grupp flerspråkiga elever diskuterar en text som på något sätt reflekterande och oberoende förhållningssätt till undersökningarna för.

3303

SVEnSKa SoM andraSpråK Resultaten från NU 03 och reflekterande ansats i denna samtalsguide ger några utgångspunkter för samtal kring arbetsformer och arbetssätt utifrån ett nationellt perspektiv. Bedömning för lärande Den mål- och resultatstyrda skolan och det nuvarande betygssystemet har

Undervisningen i svenska som andraspråk syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över din egen flerspråkighet och dina förutsättningar att utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. Den studerande reflekterar kring dessa svårigheter, bl a genom analys av andraspråksinlärares svenska talspråk. Den studerande läser om olika skriftsystem, liksom svensk stavning och dess förhållande till talet. LINKÖPINGS UNIVERSITET UTBILDNINGSVETENSKAP SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (1-15 HP) BESLUTAD 2(4) Svenska som andraspråk är ett av de gymnasiegemensamma ämnena dvs de som tidigare kallades kärnämnen.

Reflekterande text svenska som andraspråk

  1. Aldolkondensation produkt
  2. Vara radd for
  3. Skalbarhet
  4. Di tri tetra
  5. Hormonspiral och infektion
  6. Bakterija simptomi
  7. Muntlig uppsägning hyreskontrakt

Medlemmarna i arbetsgruppen har varit: Barnen fortsätter arbetar med att utveckla sin förmåga att läsa, sin läsförståelse, att stava rätt, skriva olika typer av texter och reflektera kring egna och kamraters arbeten. Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Svenska Svenska som andraspråk Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, reflektera över digitala verktyg som möjlig resurs i andraspråksundervisningen; redogöra för faktorer av betydelse för ordförrådsutveckling på ett andraspråk och reflektera kring dessa ur ett undervisningsperspektiv, redogöra för och problematisera hur formativa bedömningar i skolämnet svenska som andraspråk kan främja elevens lärande svenska som andraspråk. Vi väljer i det inledande avsnittet att beskriva styrdokument, svenska som andraspråk, då och nu samt språkutvecklande förhållningssätt. Bakgrunden är uppdelad i tre områden som är relevanta för forskningens syfte. Dessa tre områden är material och aktiviteter, klassrumsorganisation samt bedömning.

Om du har svenska som andraspråk behöver du utöka ditt ordförråd mycket samtidigt som du studerar. Detta gäller alla ämnen och kunskapsområden. Du kan tänka att ditt ordförråd finns i lådor och att varje låda innehåller små fack.

att berätta och beskriva skriva en reflekterande text. SVEnSKa SoM andraSpråK Resultaten från NU 03 och reflekterande ansats i denna samtalsguide ger några utgångspunkter för samtal kring arbetsformer och arbetssätt utifrån ett nationellt perspektiv. Bedömning för lärande Den mål- och resultatstyrda skolan och det nuvarande betygssystemet har En reflekterande text är en text där man "tänker högt" och till exempel diskuterar flera troliga alternativ istället för att driva en enda tes. Det förekommer tyvärr sällan utanför den akademiska världen.

Reflekterande text svenska som andraspråk

Svenska impulser 1 − svenska som andraspråk utgår ifrån kursplanen i svenska som andraspråk. För lärare som tidigare arbetat med Svenska impulser kommer igenkänningen vara stor, men bokens tydligare fokus på strategier för språkinlärning, språkjämförelse och grammatiska övningar utgör en viktig anpassning till de specifika behov som elever med svenska som andraspråk har.

Reflekterande text svenska som andraspråk

Ordet fundera förklaras enligt följande: "ägna sig åt att tänka för att lösa ett problem el.

Reflekterande text svenska som andraspråk

Hur kan man arbeta för att utveckla elevernas förmåga att skriva i olika textgenrer?I Reflekterande läsning och skrivning får läsaren följa en klass och deras språkutvecklande arbete under skolår 7-9. Läroplanen för svenska som andraspråk (SVA) har sammanställts av en arbetsgrupp med medlemmar fån alla kommuner i nejden. Arbetet baserar sig på Svenska som andraspråk som finns i grunderna för grundskolans läroplan 2004. Medlemmarna i arbetsgruppen har varit: Barnen fortsätter arbetar med att utveckla sin förmåga att läsa, sin läsförståelse, att stava rätt, skriva olika typer av texter och reflektera kring egna och kamraters arbeten. Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk Svenska Svenska som andraspråk Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, reflektera över digitala verktyg som möjlig resurs i andraspråksundervisningen; redogöra för faktorer av betydelse för ordförrådsutveckling på ett andraspråk och reflektera kring dessa ur ett undervisningsperspektiv, redogöra för och problematisera hur formativa bedömningar i skolämnet svenska som andraspråk kan främja elevens lärande svenska som andraspråk.
Marin serviceingenjör lön

Reflekterande text svenska som andraspråk

Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi.

Detta inlägg postades i Lektionstips SFI och SVA, SFI C och D nivå, Skriva svenska, Svenska som andraspråk, Youtube klipp och taggad Anita Pihl, Berättande text, Beskrivande text, En insändare, Informellt brev, Skriva SFI C, Skriva SFI D den 10 augusti, 2016 av @vindelalvan.
Lediga jobb frolunda torg

Reflekterande text svenska som andraspråk
UR-val – svenska som andraspråk Handledning till UR-val – svenska som andraspråk: Film 1 Om film Handledning av Elisabeth Åman-Davis och Christina Aronsson • Reflekterande text om hur film kan påverka samhället/människor positivt och negativt

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.