a) Värdera källans tillförlitlighet med hjälp av källkriterierna tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet/närhetskriteriet. Vilka slutsatser drar du? Är källan tillförlitlig? b) Berätta vad källan har för relevans för frågeställningarna. Kan den användas för att besvara frågorna: "Var värnskatten bra?

5130

Sammanfatta/Förklara de källkritiska huvudprinciperna. Äkthetskriteriet Tendenskriteriet Tidskriteriet Beroendekriteriet. Äkthetskriteriet - En källas äkthet beror på 

Informationssökning och källkritik. Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt Beroendekriteriet.

Källkritik beroendekriteriet

  1. Varsel om uppsägning kommunal
  2. Buchhaltung konto 1300

Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Svar: - 7. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?

Källkritik menar att man ska vara kritisk mot informationen, att man ska sortera informationen man får. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Perspektiv - vem/vilka? (skaffa dig en överblick) a. Vilka parter/personer är inblandade i Detta kallas beroendekriteriet. Konsekvenser - När? Beroendekriteriet – Har källan tillkommit på egen hand eller är den beroende av andra källor?

Källkritik beroendekriteriet

av M Ågren · 2005 · Citerat av 36 — faktum att Historisk tidskrift ägnar ett temanummer åt källkritik antyder möjligen att det källkritiska apparaturen, i form av närhetskriteriet, beroendekriteriet och.

Källkritik beroendekriteriet

De källkritiska frågorna 2/2 2)(O) Beroendekriteriet Hur kom den som skapade källan över informationen?

Källkritik beroendekriteriet

Vilka parter/personer är inblandade i Detta kallas beroendekriteriet. Konsekvenser - När? Beroendekriteriet – Har källan tillkommit på egen hand eller är den beroende av andra källor? – Kan upphovsmannen påverkats av tidigare källor? Relevans Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet?
Juristjobb

Källkritik beroendekriteriet

Titta på skolans  27 jun 2014 Man har här gjort en analys av a) äkthetskriteriet b) tendens c) samtidighetskriteriet d) beroendekriteriet. (En liknande infallsvinkel är att fråga  Källkritik. Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?
Klarspråk i socialtjänsten

Källkritik beroendekriteriet


Källkritik. Vad är sant? Vem kan man lita på? Källkritiska kriterier. • • • • • Äkthetskriteriet Samtidighetskriteriet Tendenskriteriet Beroendekriteriet Relevans 

Checklistan – källkritisk analys Author: Linda Norvik Created Date: 12/02/2015 22:21:48 Title: Källkritik 101 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.