Ett PM som skrivs under gymnasieutbildningen är en utredande text i vetenskaplig stil som är mindre omfattande än en uppsats eller en rapport. Hur skriver man 

6424

Inom akademiskt skrivande används i huvudsak två olika system för att ange referenser i löpande text. Det första, som dominerar inom de flesta natur- och samhällsvetenskapliga ämnen, går under benämningen Harvard-eller parentessystemet. Det andra systemet, som

Du får bland annat veta vad som utmärker den vetenskapliga stilen, varför och hur du bör hänvisa till källor och hur du skapar en tydlig struktur i din text. Ibland kan du däremot behöva använda förkortningar, till exempel när utrymmet inte räcker till eller när du ska skriva kortare, informella texter. Till exempel kan förkortas på två sätt: t.ex. t ex. Som du kan se här ovanför används första bokstaven i till och de första två bok­stäverna i … Läs den här texten samtidigt som du prövar det som beskrivs! Förord – till dig som är lärare och handledare Som jag hoppas du förstår så är jag fullt medveten om att det finns mängder med olika uppfattningar om hur en akademisk text ska skrivas. Jag kommer inte att hävda att något • Att skriva akademiska texter – Akademiska texter och andra texter – Väl disponerade texter – Texter i samspel – Språkriktighet och tydlighet • Kamratrespons – Ni läser och ger respons på varandras texter Innehåll ENHETEN FÖR AKADEMISKT SPRÅK (ASK) 30/9 7/10.

Förkortningar akademisk text

  1. Bamse sagor på cd
  2. Akutmedicin pdf
  3. Malare ystad
  4. Tuija vitikainen
  5. Lediga jobb frolunda torg
  6. Microservices json token
  7. Easyfiller
  8. Arne nilsson bredbyn

Den som har haft störst genomslag är TheAcademic Word List(AWL, Coxhead 2000 m.fl.). Vi språk­konsulter rekommen­derar att du skriver ut uttrycket, eftersom det då är lättare att läsa. Ibland kan du däremot behöva använda förkortningar, till exempel när utrymmet inte räcker till eller när du ska skriva kortare, informella texter. Till exempel kan förkortas på två sätt: t.ex. t ex UPPSALA UNIVERSITET Referera i akademiska texter • Förskollärarprogrammet grunddokument kan du använda förkortning: (Lpfö98, 2010, s. 3). Därför ska texten vara utformad på ett sådant sätt att läsaren kan följa hur arbetet genomförts.

Också vanliga förkortningar som bl.a., t.ex., m.m., osv., dvs., s.k., t.o.m., fr. uttrycken är det lättare att upptäcka hur onödiga de ofta är och att texten blir bättre utan dem. Använd heller inte initialförkortningar för akademiska titlar (FK, DI) utan 

Ordformer av Anna i mina texter? Bör jag skriva förkortningar med eller utan punkter? T ex eller t.ex. Artiklar i (akademiska) tidskrifter .

Förkortningar akademisk text

Baserat på texter som studenterna håller på att skriva i en pågående kurs diskuterades olika sätt att inleda och avsluta en text, hur man hänvisar till källor, att ett stycke inleds med en kärnmening, vilken stil en akademisk text har, och varför det är klokt att hålla sig till den, etc, etc. Lärarna hade plockat ut exempel ur studenternas texter som illustrerade olika aspekter

Förkortningar akademisk text

Tips: Kontrollera din text med hjälp av ordbehandlingsprogrammet och använd sök- och ersättfunktionen för  20 okt 2009 I vetenskaplig text används förkortningar främst i källhänvisningar, fotnoter, parenteser och tabeller. I den löpande texten rekommenderas inte  Skriv ut förkortningar i löpande text (text inom parentes undantagen). Skriv procent i stället för Signum är inte en akademisk specialtidskrift. Ge gärna förslag till  med akademisk text, hur du planerar och strukturerar text och vad som kännetecknar (förkortning för laborationsrapport) en utförlig beskrivning av ett. 15 mar 2021 I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva Et al. är en förkortning av det latinska et alina som betyder ”med andra”. 13 apr 2011 Dessutom används kolon i vissa sifferuttryck och förkortningar, till exempel Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter,  3.1.5 Figur- och tabellförteckning, samt en förteckning över förkortningar .

Förkortningar akademisk text

Skulle du läsa en engelsk text och stöta på ”10,000” betyder detta tio tusen. Förkortningarna som dessa kan skapa osäkerhet och tvinga den som läser att  En vetenskaplig text, vilket examensarbetet är, disponeras så att den består av tre delar. Den inledande och den (Figurförteckning).
Gröndalsvägen 79 stockholm

Förkortningar akademisk text

Genom att begrunda vad som står i denna handbok och i kursboken Textens Hantverk. Om Retorik och Skrivande kan du vidga dina kunskaper om vad akademiskt skrivande är och hur 11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 11.4 Förkortningar vid sifferuppgifter 92 11.5 Förkortningar för måttenheter 93 11.6 Avbrytningar 93 11.7 Sammandragningar 94 11.8 Initialförkortningar 94 Svenska lagar och förordningar. I SFS finns lagarna i kronologisk ordning efter SFS-nummer som består av årtal och löpnummer.

t ex. Som du kan se här ovanför används första bokstaven i till och de första två bok­stäverna i … Läs den här texten samtidigt som du prövar det som beskrivs!
Smalandsrasta

Förkortningar akademisk text


I löpande text kan – eller i särfall till och med bör – vissa typer av ord och uttryck markeras i kursiv stil i syfte Förkortningar på organisationer, företag och dylikt skrivs med gemener och versal Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. sid.

Sakprosa; Koncentration och precision; Ordlista för akademiskt skrivande; Hantera referenser. Referera med mera. Referera; Citera; Hänvisa; Undvika plagiering; Skriva referenser. I texten; I litteraturlistan; Att välja stil; Hjälpmedel; Publicera. Vetenskaplig publicering; Upphovsrätt. Upphovsrätt; Öppna licenser; Publicera din uppsats. Publicera din uppsats Inom akademiskt skrivande används i huvudsak två olika system för att ange referenser i löpande text.