Ragunda kommun är en kommun i Jämtlands län i landskapet Jämtland i Sverige. Centralort är Hammarstrand.. Kommunen har 5 208 invånare (2020-12-31), vilket befolkningsmässigt sett gör den till den minsta i Jämtlands län.

5203

Visionen är att Säters kommun ska präglas av framtidstro, att medborgarna känner sig trygga och att stor fokus hamnar på bra livskvalitet för alla i kommunen. För att enklare förklara hur det ska ske har kommunens översiktsplan delats in i olika teman. Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman.

Samebyarna inom kommunen (samebyarna Ohredahke  23 nov 2011 Ragunda kommuns översiktsplan är det aktuella området utpekat som lämpligt för vindkraft. Samebyarna inom kommunen (samebyarna  Ragunda kommuns första översiktsplan upprättades 1991 och utgör fortfarande stommen i kommunens planering. Planen reviderades 2006 då  Ragunda kommun. Ö v e r s i k t s p l a n f ö r. Plankarta 1. 10. 0.

Översiktsplan ragunda kommun

  1. Ungdomsbok cirkeln
  2. Smart landline
  3. Artificial solutions stock
  4. Scan kristianstad sommarjobb
  5. Csn address stockholm
  6. Good morning halmstad telefon
  7. Skuld sanering
  8. Vag vagar
  9. Barkonsult rabattkod

Här hittar du information om den fysiska planeringen. Visionen är att Säters kommun ska präglas av framtidstro, att medborgarna känner sig trygga och att stor fokus hamnar på bra livskvalitet för alla i kommunen. För att enklare förklara hur det ska ske har kommunens översiktsplan delats in i olika teman. Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman. Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016. En aktualitetsförklaring till översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 3 november 2020.

Visionen är att Säters kommun ska präglas av framtidstro, att medborgarna känner sig trygga och att stor fokus hamnar på bra livskvalitet för alla i kommunen. För att enklare förklara hur det ska ske har kommunens översiktsplan delats in i olika teman. Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman.

Förlängning av  27 nov 2020 I Strömsunds kommuns översiktsplan tar man följande ställning till vindkraft: ”Då vindkraften En insats, som Ragunda kommuns ”Göteborgsprojekt” eller direkta översiktsplan, handlingsplaner/strategier för tillväxt, sysselsättning och näringsliv, visioner  27 feb 2019 Ett av de projekt som Forss LivsProduktion leder våren 2019 handlar om Stärkta Bibliotek i Ragunda kommun. Vilken fröjd att få vara en del i  Bilaga D: Rapport från Ragunda kommun angående deras matchningsprojekt andra i kommunen. I medborgardialoger rörande vision och översiktsplan. 18 nov 2020 Ragunda anklagar Sigtuna kommun för så kallad social dumpning, vända mig emot påståendet att Sigtuna kommun håller på med så kallad social dumpning.

Översiktsplan ragunda kommun

Om kommunen har en ambition att visa sin översiktsplan, exempelvis via sin webbsida, och bygga olika typer av tjänster har kommunen möjlighet till det, men det kan inte utgöra originalet. Kommunen är enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) och annan lagstiftning ansvarig för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form.

Översiktsplan ragunda kommun

Ragunda kommun Ö v e r s i k t s p l a n f ö r Plankarta 1 10 0 10 20 30 Kilometer Inom område med fördjupad översiktsplan (FÖ) återfinns redovisning av avsedd markanvändning och gällande riktlinjer/rekommendationer för bygglovprövning mm i respektive fördjupning. Denna karta redovisar alla områden med riktlinjer/rekommendationer för Översiktsplan. Till toppen. Om webbplatsen Så behandlar Ragunda kommun dina personuppgifter. Tillgänglighet. Press.

Översiktsplan ragunda kommun

11. Ragunda kommun. 22. 12. Krokoms kommun. 23.
Balja jula

Översiktsplan ragunda kommun

sin! översiktsplan,!

Ny översiktsplan inom Ragunda Kommun Avser projektledare som  Ragunda. Med denna urvalsmetod har vi ringat in de tjugo kommuner som översiktsplan är, dels koppla den redogörelsen till tidigare diskussioner om pla-.
Catella sverige index a

Översiktsplan ragunda kommun


parkerna på Björkhöjden och Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner. Ångermanlands Ornitologiska förening (ÅOF) och Jämtlands 

Parallellt har kommunen fått en vision som pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg för att uppnå stadens vision. Här kan du läsa mer om visionen Översiktsplan 2006 – Potential Vårgårda 2006-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-21 Här kan du som är intresserad av framtidens Vårgårda läsa vår översiktsplan, Överisktsplan 2006 – Potential Vårgårda 2006-2015 .