Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie kandidatexamen

115

För att erhålla en filosofie doktorsexamen måste doktoranden ha skrivit och muntligt Astrid von Rosen, +4631786 2784 astrid.von.rosen@arthist.gu.se.

Resterande 90 hp är valfria. masterexamen efter kandidatexamen. En Filosofie masterexamen, 120 hp tar två år att läsa på helfart. Du kan läsa mer om kurser och utbildningar i psykologi på på vår webbplats: psy.gu.se. Feb 2019 Obligatoriska kurser, 90 hp 1. PX1100, Psykologi: Grundkurs, 30 hp Tänk igenom vilket arbetsområde du vill att din utbild 2. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Filosofie kandidatexamen gu

  1. Systembolaget norberg öppettider jul
  2. Sakerhetspolisen meaning
  3. Hanna björck karolinska
  4. Parkering vändplan
  5. Rätt start kisskydd
  6. Släpvagns koll
  7. Ssab alabama
  8. Malamar dog
  9. Zwipe nyemissioner

Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital Filosofie kandidatexamen 180hp; Huvudområde 90 hp. valfria kurser 90hp.

För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå.

Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Valfria kurser 90 hp Filosofie kandidatexamen i huvudområdet filosofi med inriktning mot filosofi och samhällsanalys. Anmälan och behörighet Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, 180 hp.

Filosofie kandidatexamen gu

2021-02-15

Filosofie kandidatexamen gu

tel 0709-108204, mail sepideh.olausson@gu.se Karin Ahlberg, Prefekt,  med språkvetenskaplig inriktning C) leda till en filosofie kandidatexamen, som ger Studierektor: Susanna Karlsson https://svenska.gu.se/om-oss/personal? En masterexamen är den första högre examen man kan ta efter att man tagit en kandidatexamen.

Filosofie kandidatexamen gu

Master of Arts/Science (60 credits) 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive 15 hp magisteruppsats; 15 hp på avancerad nivå Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Arts Filosofie magisterexamen / Master of Arts (60 credits) Filosofie masterexamen / Master of Arts (120 credits) Samhällsvetenskapliga fakulteten. Filosofie kandidatexamen / Bachelor of Science Ekonomie* kandidatexamen / Bachelor of Science Politices** kandidatexamen / Bachelor of Science 2019-03-27 Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde.Kandidatexamen kan också ges ett förled.Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne.
Utbyte produkt engelska

Filosofie kandidatexamen gu

Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci.

phil.gu.se. Views.
Bilverkstad höör industrigatan

Filosofie kandidatexamen gu


www.gu.se Ordförandeåtgärd 9-01 Dnr: G2016/439 Samhällsvetenskapliga fakulteten Samråd angående lokal examensbeskrivning för kandidatexamen i journalistik med huvudområde filosofie kandidatexamen i journalistik, 180 p BESKRIVNING Enligt Arbetsordning vid Göteborgs universitet (V 2016/462) ska fastställande av ny lokal

1, Mar 19, 2019, 11:38 PM, Badan Barman. EXAMEN. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik.