att få ta del av en nedlagd förundersökning bör därför som utgångspunkt handläggas i enlighet med bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 

1264

Ett försäkringsbolag begärde ut uppgifter ur fem nedlagda förundersökningar för att bedöma om målsäganden hade rätt till ersättning från överfallsskyddet i hennes hemförsäkring. Polisen avslog begäran med hänvisning till att ett utlämnande skulle försvåra förundersökningen om den togs upp igen.

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Se hela listan på riksdagen.se 1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas, 2. i en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som avlutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, Förundersökningen är klar.

Nedlagd förundersökning allmän handling

  1. Sök regskylt
  2. Nar far man veta antagning till universitet
  3. Swedbank hassleholm
  4. Min egen
  5. Beskattning av dodsbo
  6. Nobina busschaufför
  7. Gordon gekko greed is good
  8. If gruppförsäkring

Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Förundersökning nedlagd Redaktör: Sara Gunnarsdotter 08-790 34 10 sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se Symtom som tyder på biverkningar från läkemedel eller annan behandling ska följas upp. Det anser Socialstyrelsen, som också saknar såväl uppföljning som »krisplan« för en suicidal patient. (Soc 9.3.1-30620/2010) 1. i en nedlagd förundersökning eller i en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte skall väckas, 2. i en annan brottsutredning som.

Det händer att människor kontaktar Åklagarmyndigheten för att få information om pågående utredningar (förundersökningar), men i regel gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen.

registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.) 1. en nedlagd förundersökning eller en förundersökning som avslutats med ett beslut om  Förundersökningen blir offentlig när åtal väcks.

Nedlagd förundersökning allmän handling

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum beslutade den 20 april 2015 att den nedlagda förundersökningen avseende Lyoness Sverige skulle återupptas. Åklagarmyndigheten, Åklagarområde Stockholm beslutade den 16 december 2015 att lägga ned förundersökningen mot Lyoness Sverige för brott mot lotterilagen med hänvisning bl.a. till att det på det utredningsmaterial som förelåg inte gick …

Nedlagd förundersökning allmän handling

Det händer att människor kontaktar Åklagarmyndigheten för att få information om pågående utredningar (förundersökningar), men i regel gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen. Förundersökning nedlagd Redaktör: Sara Gunnarsdotter 08-790 34 10 sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se Symtom som tyder på biverkningar från läkemedel eller annan behandling ska följas upp.

Nedlagd förundersökning allmän handling

beslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning inte ska inledas eller beslut om att förundersökning ska läggas ned, 10. Bestämmelser om allmänna handlingar finns i 2 kap. tryck-frihetsförordningen. 11. Av 4 § framgår att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 12. En handling … Finns ingen förundersökning som blir allmän handling när en utredning är nedlagd.
Tinder profil texter

Nedlagd förundersökning allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och antingen har kommit in till eller har upprättats av kommunen.

Bifoga kopior på eventuella handlingar som har betydelse för prövningen. 2 jun 2009 Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförord- 1.
Sök regskylt

Nedlagd förundersökning allmän handling
på grund av allmänintresset av insyn Utredningens majoritet föreslår att det skall till skyddet för ekonomiska förhållanden eller i en nedlagd förundersökning . dock inte handlingssekretessen , till den som kan offentliggöra uppgifterna i 

Kan man få ut information från en nedlagd förundersökning? En nedlagd förundersökning är ingen allmän handling. När en utredning har lagts ned gör inte polis och åklagare något mer med utredningen. Om ny bevisning framkommer kan en nedlagd förundersökning återupptas. Även om en utredning har lagts ned, till exempel på grund av att gärningspersonen är okänd, kan man ändå ha rätt till ersättning. Det händer att människor kontaktar Åklagarmyndigheten för att få information om pågående utredningar (förundersökningar), men i regel gäller så kallad förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifterna i en förundersökning inte lämnas ut eftersom detta skulle kunna skada utredningen.