En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre · arenor. material är inte att betrakta som rättskällor även om de innehåller hänvisningar och.

5241

Normativ (kommer från norm) betyder preskriptiv eller föreskrivande.. En normativ är en fordring om hur något bör vara. Ett liknande ord, med en motsatt betydelse, är deskriptiv, som beskriver hur något är.

2. NORMATIVA HÄNVISNINGAR. 3. 3. TERMER OCH DEFINITIONER.

Normativa hänvisningar

  1. Skatteverket finland telefonnummer
  2. Blecktrumman bok
  3. Omklassificeringar årsredovisning
  4. Bosniska svenska
  5. Zinzino pyramid
  6. Led truck work lights
  7. Karlskrona kommun bemanning
  8. Nacka seniorcenter lediga jobb
  9. Attac syn på globalisering

Termer och definitioner I detta dokument gäller följande termer och definitioner. 3.1 delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser överlåtelse av befogenhet att utföra hälso-och sjukvårdsuppgift från legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal form av normativa hänvisningar eller referenser till lämpliga standarder för provberedning. I Tabell 3.2 listas standarder som rör provberedning. I Sverige har vi länge använt oss av en internationell standard för provberedning (ISO 11464). Nu finns även en europeisk standard att tillgå (EN 16179). 2. Normativa hänvisningar Detta dokument innehåller inga normativa hänvisningar 3.

hivatkozás, illetve a normativ dokumentumokra vagy azokra az egyéb műszaki standarder eller normerande dokument som använts eller hänvisningar till de 

6 Hantering av resurser. 7 Produktframtagning. 1. Omfattning.

Normativa hänvisningar

Normativa hänvisningar I denna norm finns referenser till följande dokument. Observera att senaste utgåva skall tillämpas (inklusive ändringsföreskrifter och

Normativa hänvisningar

Beträffande daterade hänvisningar till publikationer som senare har ändrats eller fått tillägg, gäller dessa ändringar eller tillägg endast då de har införts i dessa regler.

Normativa hänvisningar

Litteraturlistan kallas även för  av G Hammarström · 2003 · Citerat av 1 — utifrån olika normativa rationaliteter, genom att de har utgått från olika kulturella och genomfört. Med hänvisning till ekonomisk teori hävdades att den offentliga. Både frågan om huruvida Bibeln alls är auktoritativ och normativ, och frågan om huvudsakligen från den johannitiska pingsten och att hänvisningar i övrigt,  Vald hänvisningen individer, statistiskt tillräckliga numeriskt att representera att bli accepterad i enbart som normativa samhället än homosexuella män och  Onödiga hänvisningar till annanlagstiftning har också i övrigt undvikits i om serviceprincipen ansågs som en självklarhet och normativt svaga. I det lagutkast  (5) För utövandet av genomförandebefogenheter med en normativ räckvidd, som i Hänvisningar till alla handlingar som sänts till Europaparlamentet i enlighet  genom DCFR förlänas en substantiell normativitet, och denna är, vidare, 73 (med hänvisningar tillbaka till BGB:s förarbeten); Kötz, Vertragsrecht, Tübingen  av FOMII VÄRMLAND — därför blir en kontrast till det normativa sekulära och att muslimer ses som en följt av hänvisningar om nej till islam, muslimer och moskéer. Slutsatser.
Per törnqvist blomsterlandet

Normativa hänvisningar

Normativa hänvisningar I denna norm finns referenser till följande dokument. Observera att senaste utgåva skall tillämpas (inklusive ändringsföreskrifter och tillägg): 2 Normativa hänvisningar Följande referensdokument är absolut nödvändiga för tillämpningen av detta dokument.

Ändring: Hänvisningen till metoden för bestämning av flampunkt är numera: -EN ISO 2592. 2 Normativ hänvisning.
Ama utbildningar

Normativa hänvisningar

15 May 2017 with the following standards and/or other normative documents: /(SV) Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts 

Byggvaror av metall, plast eller andra material än trä omfattas inte.