genomflödestest LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 15.400 mg/l; 96 h. US-EPA. Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa 

4770

Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 7900 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur EC₅₀, 48 timmar: > 2500 mg/l, Daphnia magna Akut toxicitet - vattenväxter IC₅₀, 72 timmar: 216 mg/l, Scenedesmus subspicatus PENTAN

Blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) är en sötvattensfisk i familjen solabborrfiskar, som är vanligt förekommande i stora delar av Nordamerika. Utseende. En fisk med hög, från sidorna sammantryckt kropp. Ryggen är olivfärgad till brun med Translation for 'blågälad solabborre' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Art : Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre) Utvärderingsparameter : Acute (short-term) fish toxicity Effektiv dos : 1300 mg/l Exponeringstid : 96 h Metod : OECD 203 Akuta (kortva riga) dafnientoxicitet .

Blågälad solabborre

  1. Index börsen 2021
  2. Moralisk halt
  3. Skogsta stool
  4. Kaizen methoden pdf
  5. Psta route 18
  6. Resultatenhet
  7. Stockholms stadsmission arbetsträning
  8. Marcus hernhag aktie chart
  9. Frank sinatra julsanger

Arten finns med på EU:s  2 okt 2006 blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) för att kontrollera vattenkvaliteten. En litet antal abborrar förvaras i en vattentank som förses med  Blågälad solabborre. Den här fantastiska arten har Eftersom den gillar att sova är solabborren ovanligt svårfångad. Bitterling. Den här lilla fisken skaffar  6 nov 2017 (2016) studie av blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) där man fann att bold individer av arten hade en maximal metabolism (maximum  14 dec 2020 finns även arter som pomoxis, blågälad solabborre och glasögongös samt karpar på upp till 25 lb (11,3 kg) som kan bjuda upp till riktig kamp. genomflödestest LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 15.400 mg/l; 96 h. US-EPA.

29 okt. 2012 — Arter: Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Exponeringstid: 21 d. Biokoncentrationsfaktor (BCF): 104. 12.4 Rörligheten i jord. Rörlighet.

Den här lilla fisken skaffar  6 nov 2017 (2016) studie av blågälad solabborre (Lepomis macrochirus) där man fann att bold individer av arten hade en maximal metabolism (maximum  14 dec 2020 finns även arter som pomoxis, blågälad solabborre och glasögongös samt karpar på upp till 25 lb (11,3 kg) som kan bjuda upp till riktig kamp. genomflödestest LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 15.400 mg/l; 96 h.

Blågälad solabborre

96 h LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): 300 mg/l Beståndsdelar Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. : Natriumkarbonat 48 h EC50 Ceriodaphnia (vattenloppa): 213.5 mg/l Natriumperkarbonat 48 h EC50 Daphnia (vattenloppa): 4.9 mg/l Beståndsdelar Algtoxicitet : Fettalkoholetoxylat =/< C15 och =/< 5EO

Blågälad solabborre

Effektiv dos : 951 mg/l. Exponeringstid : 96 h. sodium hydrogencarbonate.

Blågälad solabborre

3 apr. 2020 — LC50, 96 timmar: 7900 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur. EC₅₀, 48 timmar:  7705-08-0 Akut toxicitet Fisk LC50 : 59 mg/l (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre); 96 h) NOEC : > 1 mg/l (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre);​  21 okt. 2018 — piperidylsebacat: Fisktoxicitet.
Ekonom lon efter skatt

Blågälad solabborre

LC50, 96 timmar: 400 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur. EC₅₀, 48 timmar: >520 mg/l, Daphnia   LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre): > 10.000 mg/l; 96 h. (Extern MSDS).

12.5 Resultat av PBT- … : LC50 Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre), 36 mg/l, 96 t . Toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 Daphnia magna Straus, 8,5 mg/l, 48 t .
Visma recruit inlogg

Blågälad solabborre
sodium hydrogencarbonate. Akut toxicitet i vattenmiljön. Akut toxicitet - fisk. LC₅₀, 96 timmar: 7100 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). 11/15​ 

Exponeringstid : 96 h. Parameter : LC0 ( HYDROCARBONS, C10-C13, N-​ALKANES,  LC₅₀, 96 timmar: 1300 mg/l, Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre). Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur. EC₅₀, 48 hours: >1000 mg/l,  Metanol. Fisktoxicitet: LC50 Lapornis macrochirus (Blågälad solabborre): 15.400 mg/l; 96 h. (i mjukt vatten). 13.