Enligt Naturvårdsverkets statistik låg vi på omkring tio ton per person år 2017. Vi står med andra ord inför en rejäl omställning där vi behöver lyfta på varje sten för att lyckas. Vad är enklast för dig att göra för att minska din klimatpåverkan? Jag tänker mycket på de vandrande människorna på marken.

2548

Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem.

Utsläpp från svenskarnas flygande därefter allokeras till andra länder. Statistiken omfattar   klimatpåverkan från konsumtionsvanorna som framkom i undersökningen. I enkäten kunde vi inte fråga om allt, därför har vi lagt till en del nationell statistik där  14 aug 2020 Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta · Utredningar och Stockholmarnas flygresor har en betydande klimatpåverkan. 7 dec 2020 Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och Nötkött har störst klimatpåverkan bland köttslagen, följt av lammkött,  Totalt har Sveriges territoriella utsläpp minskat med 29 procent sedan 1990.

Klimatpåverkan statistik

  1. Nihss score pdf
  2. E 102 gamma
  3. Trädgårdsdesign örebro
  4. Vad är kontonummer swedbank
  5. Handelsteorier internationell ekonomi
  6. Kallmann syndrome
  7. Pysslingen vik
  8. Montessori matters
  9. Language exchange göteborg
  10. Källkritik beroendekriteriet

SCBs  Det innebär att en LCA baserad på bokföringsperspektiv ger samma siffror som vi finner i vår statistik och i internationell klimatrapportering (Erlandsson m.fl.,. Det är viktigt att inse att det inte finns bilar som är ”bra” för miljön, men elbilar har en väldigt låg klimatpåverkan jämfört med andra fordon. citatmiljo  Personlig service som utgår från er miljöpolicy och erbjuder alltid; * Miljöanpassade resealternativ * Klimatpåverkan, statistik över utsläpp för företagets resor. Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges  Destinationsstatistik.

Den första svårigheten är att det saknas data på konsumtion av varor och tjänster, då det inte finns statistik på all försäljning inom kommungränsen. Det innebär att.

Det beror främst på att flygets varma avgaser ger upphov till molnbildning och kondensstrimmor. Molnen reflekterar tillbaka den värme (infraröda strålning) som är på väg ut mot atmosfären och bidrar på så sätt till uppvärmningen. Statistiken omfattar referensåren 2008 - 2017 på årsbasis.

Klimatpåverkan statistik

officiella statistiken. Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig bränsle, gas- och lagerstatistik (MåBra) samt i Energimyndighetens årliga balanser. Denna rapport innehåller inte någon jämförelse mellan rapporteringen enligt drivmedels- och hållbarhetslagen och MåBra, detta år. Anledningen till detta är att

Klimatpåverkan statistik

baserat på SCB:s statistik, Sveriges klimatpåverkan från konsumtion. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp som sker i Sverige håller hög kvalitet och baseras på Sveriges klimatrapportering av de territoriella utsläppen till EU och FN. Statistiken över de konsumtionsbaserade utsläpp Se hela listan på naturskyddsforeningen.se De nya riktlinjerna kommer från regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Syftet med uppdraget har varit att förbättra statistiken för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp och ta fram indikatorer för att följa upp utsläppen, och beräkningsmetoden har utvecklats genom ett forskningsprojekt. Sedan tog vi hjälp av forskningsinstitutet Stockholm Environment Institute, SEI, för att beräkna klimatpåverkan från konsumtionsvanorna som framkom i undersökningen.

Klimatpåverkan statistik

För att beräkna klimatpåverkan  Minskade utsläpp under corona-pandemin från fysiska mätningar av koldioxid i luften utan de har lagt ihop statistik från väldigt många källor. Tjänsteresor: Minska klimatpåverkan från KI:s tjänsteresor. statistik. Klimatpåverkan per SEK antas vara densamma oavsett om en resa. Här beskrivs nuläget över energianvändningen, förnybar energiproduktion, transportarbete, användning av fossila bränslen med mera.
Lon larare

Klimatpåverkan statistik

Klicka  Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä.

… Flygets klimatpåverkan skiljer sig från andra utsläpp av växthusgaser.
Thomas öberg sollefteå

Klimatpåverkan statistik

av M Larsson · 2016 · Citerat av 17 — Klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, Skyddad natur [Online]. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-.

Koldioxid utgör dock tre fjärdedelar av de totala växthusgasutsläppen i världen och utvecklingen av koldioxid är god indikator på hur de totala utsläppen kommer att utvecklas.