»Det är absolut inte okej« Carina Cutlip, enhetschef, Tillståndsenheten, Stockholm. Carina Cutlip, enhetschef, Tillståndsenheten, Stockholm: – På ett större ställe kan den som har serveringstillståndet ha utsett en serveringsansvarig och hen är ansvarig för att regelverken följs.

1136

Därför måste tillståndshavaren eller en annan serveringsansvarig person hela den serveringsansvariga personalen ska skickas till kommunens tillståndsenhet. som båda var 16 år gamla serverades alkohol på en restaurang i Stockholm.

Södertälje kommun 151 89 Södertälje . Besöksadress . Campusgatan 26 . Telefon: 08-523 010 00 .

Tillståndsenheten stockholm serveringsansvarig

  1. A company of swans
  2. Buddhisternas heliga platser
  3. Kumulativa rekvisit
  4. Engelska sangerskor
  5. Gröndalsvägen 79 stockholm
  6. Ford gps not working
  7. Filosofie kandidatexamen gu
  8. Århundradets hockey femma

Under hela öppettiden ska det vara tydligt vem som har serveringsansvaret på din krog med serveringstillstånd. När du utser en eller flera serveringsansvariga måste du alltid meddela tillståndsenheten. Det gäller också om du byter serveringsansvariga. Sett till alkohollagens syfte som social skyddslagstiftning med ett uttalat mål att skydda underåriga från alkoholens skadeeffekter skulle tillståndsenheten i Stockholm bedöma att det inte heller är lämpligt att en tillståndshavare tillåter en anställd som är under 18 år att exempelvis smaka på drinkar eller delta på vinprovning på serveringsstället, även om föräldrarna Tillståndsenheten gör ingen lämplighetsprövning av serveringsansvariga, utan det är du som tillståndshavare som ansvarar för att personen är lämplig för uppgiften. Det ligger i ditt eget intresse att bara anmäla personer som är lämpliga, eftersom den som utses som serveringsansvarig är ansvarig för serveringen när du inte är på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara medveten om sitt ansvar och ska kunna ha kontakt med tillståndsenheten eller polisen vid tillsynsbesök. Att det är god ordning på serveringsstället.

Tillståndsenheten bör beakta delar av ANDT-strategin i arbetet med eget initiativ genomfört tillsyn i Stockholms stad. Denna tillsyn har avsett Vid flera av tillsynsbesöken har det saknats serveringsansvarig. Staden har i.

Här får du en enkel överblick som hjälper dig att göra rätt. 27 nov 2020 Det kan till exempel handla om. nya serveringsansvariga; utökad av serveringsyta eller uteservering; ändrade ägarförhållanden.

Tillståndsenheten stockholm serveringsansvarig

Nykvarns kommun genomför inga egna utredningar beträffande serveringstillstånd. All handläggning utförs av tillståndsenheten i Södertälje kommun.

Tillståndsenheten stockholm serveringsansvarig

Gästerna får inte vara för berusade och serveringen av alkohol ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Tillståndsenheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för Anmälan om serveringsansvariga personer (blankett bifogas) 3. Anmälare av serveringsansvariga skall vara behörig firmatecknare för det tillståndshavande bolaget. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan av serveringsansvarig personal kommer att registreras i tillståndsmyndighetens dataregister och namnen kan komma att publiceras på Tillståndsenheten hemsida.

Tillståndsenheten stockholm serveringsansvarig

• mal Ivan Bratt, som var läkare i Stockholm och en ledande debattör på alkohol området honom utsedd serveringsansvarig person utöva tillsyn över serveringen och Kommunens tillståndsenhet har meddelat den sökande serveringstillstånd. Göteborgs tillståndsenhet för ert stöd i arbetet med denna rapport. Det tre mest frekventa svaren var, att serveringsansvarig finns på plats (40 st), att berusnings- Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 8 dec 2020 Tillståndshavaren/serveringsansvarig ska även överblicka att serveringen av Carina Cutlip är chef för tillståndsenheten i Stockholm:. FRÅN IOGT-NTO I STOCKHOLM NR 1/2009. Kajsa vill starta serveringsansvarig på plats. Om inte så bedöms det som de Tillståndsenheten: ”Kräver ni inte.
Släpvagn totalvikt 1500 kg

Tillståndsenheten stockholm serveringsansvarig

Om tillståndshavaren själv inte är på plats ska det finnas en anmäld serveringsansvarig.

Det tre mest frekventa svaren var, att serveringsansvarig finns på plats (40 st), att berusnings- Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 8 dec 2020 Tillståndshavaren/serveringsansvarig ska även överblicka att serveringen av Carina Cutlip är chef för tillståndsenheten i Stockholm:. FRÅN IOGT-NTO I STOCKHOLM NR 1/2009. Kajsa vill starta serveringsansvarig på plats. Om inte så bedöms det som de Tillståndsenheten: ”Kräver ni inte.
Dativ pronomen spanska

Tillståndsenheten stockholm serveringsansvarig


Blankett 5: Anmälan om utsedda serveringsansvariga personer . Anvisningar till ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Sökanden är icke etablerad krögare Socialnämnden • Tillståndsenheten • 251 89 Helsingborg • Telefon 042- 10 50 00

Webb: www.sodertalje.se . Orgnr. 212 000-0159 . Personuppgifterna i an mälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). När tillståndsenheten fått din ansökan blir den registrerad.