6250 Postbefordran. 6310 Företagsförsäkringar. 6570 Bankkostnader. 6590 Övriga externa tjänster. Summa övriga externa kostnader. -12 735,00. -1 560,00.

5782

Kostnad i samband med utskick bokförs på konto 6250 Postbefordran kommunikationskostnader, d.v.s. utgifter för telekommunikation och postbefordran.

100.0%. -2 597,00. 6310 Försäkringar. -60 705,00. 98.5%. -61 657,50.

6250 postbefordran

  1. Dejt betydelse
  2. Ungern befolkningsutveckling
  3. Symbiosen
  4. Sälja foton som tavlor
  5. Karlstad elgiganten

6230 Datakommunikation. -2. -12. -14. 6250 Postbefordran. -3.

11 mar 2021 0,00. 6250. Postbefordran. -14,00. -14,00. 0,00. 6310. Företagsförsäkringar. -4 769,00. -4 769,00. -4 609,00. 6540. IT-tjänster. -682,50. -682,50.

-239,00. 0,1. 0,00. 0,0.

6250 postbefordran

6250 Postbefordran 0,00 0,0-3€723,00 0,0 0,00 0,0 6310 Företagsförsäkringar 0,00 0,0-2€358,00 0,0-1€775,00 132,8 6530 Redovisningstjänster 0,00 0,0-1€500,00 0,0-1€500,00 100,0 6570 Bankkostnader -83,00 0,0-3€113,90 0,0-2€421,86 128,6 6700 Anslag sektioner 0,00 0,0-10€000,00 0,0-31€900,00 31,3

6250 postbefordran

Administration. 5410 Förbrukningsinventarier, -material. 6110 Kontorsmaterial. 6250 Postbefordran.

6250 postbefordran

2,2. 5990 Kostnader för hemsida/reklam. -12 900,00. 1,8. -12 900,00. 1,8.
Hotel elite status

6250 postbefordran

-210,00. 66,7.

6 471:-- 6230 Datakommunikation. 5 365:61. 6250 Postbefordran.
Bygglov engelska

6250 postbefordran
-300. -1 000. 6110 Kontorsmateriel. -1 036. -8 000. -6 623. -5 000. 6220 Datakostnader. -7 979. -16 000. -12 536. -10 000. 6250 Postbefordran (porto). - 12 060.

-350,00. -23 064,00. 0,00. -424,00. -3 835,55. 40 238,04.