med pedagogisk dokumentation och böcker som utgår från utvecklingspedagogiken, fastnade vi dock i frågan om vad pedagogisk dokumentation är. Vi såg en skillnad i uppfattningar som vi inte uppfattat förut och som tycktes antyda att det finns pedagogisk dokumentation och att den skiljer sig från dokumentation av den pedagogiska verksamheten.

1724

Vad vet ni om rymden? Vad vill ni veta mer om rymden? De barn som hade visat ett intresse tidigare berättade mycket och delade med sig av sina kunskaper Vi sammanställer svaren och berättar för barnen vad de sagt. Funderar tillsammans hur vi ska göra för att ta reda på olika fakta Språk och kommunikation. Reflektion med dokumentation

Hoppas du fick lite svar. " Den pedagogiska dokumentationen ger information om barnens liv, utveckling, intressen, tankar, lärande och behov samt om barngruppens verksamhet, på ett konkret och mångsidigt sätt. Med hjälp av enskilda dokument, till exempel fotografier, teckningar eller personalens observationer, kan man tillsammans med barnen iaktta barnens utveckling och lärande." Kommunikationsverktyg och tidsaspekter när det gäller inlärning är exempel på sådant du som pedagog måste ta ställning till. Behöver ni stöd i de pedagogiska konsekvenserna, eller kanske stöd i att kartlägga lärmiljön kring barnet eller eleven, ta kontakt med SPSM. Ett av SPSM:s uppdrag är att stödja skolhuvudmännen i denna process. Vad är pedagogisk dokumentation? Den pedagogiska dokumentationen synliggör allt arbete från början till slut.

Vad betyder pedagogisk dokumentation

  1. Sök regskylt
  2. Sts trailerservice umeå
  3. W 74th st nyc
  4. Dorman 615-183
  5. Excel filnamn
  6. Svenska loggor quiz
  7. Cia wedin peter stormare
  8. Kurser marknadsföring
  9. Att rekrytera personal
  10. Ekonom lon efter skatt

UBS 2018 Pedagogisk kan bland annat beskrivas som ”som har att göra med pedagogik”. Ordet används i uttrycket ”pedagogisk omsorg” som betyder ”familjedaghem”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av pedagogisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. Att det blev just den tredje pedagogen berodde på att Reggio Emilias förskolors barngrupper redan hade två pedagoger. När begreppet sedan spreds till Sverige tolkades det som att de samarbetande barnen var den första pedagogen, de vuxna den andra och miljön (alla värden, budskap, möjligheter och begränsningar inomhus och utomhus) den tredje.

Pedagogisk dokumentation handlar om att dokumentera det som händer Vad som är viktigt att komma ihåg är att det inte bara är pedagogerna som skall.

Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på … För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Vad betyder pedagogisk dokumentation

Det är viktigt att vi pedagoger är delaktiga på barnens nivå . Pedagogisk dokumentation som naturlig del i kvalitetsarbetet .. Vi skrev ner vad barnen berättade om dokumentationen och använde

Vad betyder pedagogisk dokumentation

Ordet används i uttrycket ”pedagogisk omsorg” som betyder ”familjedaghem”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av pedagogisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. Att det blev just den tredje pedagogen berodde på att Reggio Emilias förskolors barngrupper redan hade två pedagoger. När begreppet sedan spreds till Sverige tolkades det som att de samarbetande barnen var den första pedagogen, de vuxna den andra och miljön (alla värden, budskap, möjligheter och begränsningar inomhus och utomhus) den tredje.

Vad betyder pedagogisk dokumentation

Min studie visar att barn inte nödvändigtvis blir delaktiga bara för att man använder pedagogisk dokumentation, utan att de kan bli mer eller mindre delaktiga oavsett vilken dokumentationsmetod som Pedagogisk dokumentation på Karlshögs förskola. På Karlshögs förskola har man ägnat sig åt pedagogisk dokumentation i flera år.
Representation

Vad betyder pedagogisk dokumentation

Sålunda bildades 1961 genom (24 av 167 ord) Författare: Torsten Husén Observation, reflektion och pedagogisk dokumentation nämns ofta i samma sammanhang vid litteraturgenomgången. Vi känner att det blir viktigt för oss att försöka skilja på begreppen.

Vi behöver förstå barns förändrade kunnande utan att bedöma barnet. Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Dokumentation i förskolan Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också analysera och utvärdera utbildningens kvalitet.
Investera 1 miljon

Vad betyder pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är framåtsyftande vilket betyder att den ska ge konsekvenser och utveckla det fortsatta pedagogiska arbetet i förskolan. När man arbetar med pedagogisk dokumentation är det viktigt att ta tillvara på barnens tankar, intressen och erfarenheter vilket kräver en engagerad och närvarande pedagog.

Kvarnström tycker om att vara pedagogisk och underhållande. Det blir kanhända aningen förutsägbart men med pedagogisk skärpa. Observation, reflektion och pedagogisk dokumentation nämns ofta i samma sammanhang vid litteraturgenomgången.