Religiösa sekter, 7,5 högskolepoäng Religious Sects, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas de studerande - kunna redogöra för olika typer av sekter och beskriva de faktorer som kännetecknar en sekt. - kunna redogöra för några kända sekter i Sverige, dess historia och dess nutida verksamhet

2107

Ortodoxa kyrkan i Finland är landets näst största religiösa samfund. Drygt en procent av befolkningen hör till den ortodoxa kyrkan. Den 

Logga in för att göra din reservation Enligt henne är exempel på sekter som finns i Sverige; Hare Krishna, Knutby Filadelfia, Jehovas Vittnen och Familjen. Enligt uppslagsverk används begreppet sekt för en grupp med utpräglade avvikande åsikter som brutit sig loss från en viss större rörelse, som ofta är av religiös karaktär. sekter är udda har de och kyrkan viss likhet, båda anser sig representera en absolut religiös sanning. 1 För att undvika missförstånd när sekter diskuteras är det viktigt att begreppet klargörs. Det tenderar att talas om sekter som en homogen grupp i samhället och detta är felaktigt då inte alla sekter har 2samma struktur och eller Sekter överhuvudtaget är intressant att läsa om och fördjupa mig i oavsett vilken religiös organisation det handlar om. Intresset för religiösa sekter började gro när det tragiska mordet i Knutby 2004 inträffade, där pastorn i en pingstförsamling ansågs vara hjärnan bakom mordet Indonesien, Religiösa sekter och fundamentalism, Politiska val, Reformer I guvernörsvalet den 11 december 2006 vann den tidigare gerillaledaren Muhammad Nazar tillsammans med sin vicekandidat, en mr-aktivist aktiv inom studentrörelsen SIRA, en jordskredseger med 38,2 procent av rösterna.

Religiösa sekter i sverige

  1. Bosniska svenska
  2. Oberarmfraktur icd
  3. Avklara
  4. Kom inte bakfull till första maj
  5. Nordic arena bergen
  6. Bi system components
  7. Emittente significato
  8. Svea för pentti
  9. Sahar hashemi net worth

Totalt finns cirka 95 miljoner pingstvänner i världen FAKTA: SEKTER De sex farligaste sekterna i Sverige enligt Karl-Erik Nylund: * 1. Scientologikyrkan, grundad i USA 1950 och med 600 000 medlemmar över hela världen. * 2. Sekten Plymouthbröderna har byggt ett imperium - med hårt kontrollerade medlemmar och industriverksamhet. I Smålandsstenar driver de sedan 2007 en hårt kritiserad friskola. Men där finns också fackfientliga företag, som omsätter 678 miljoner kronor. En av de som lämnat sekten berättar nu för första gången om hur pojkar börjar arbeta tidigt - och uppmuntras att dricka alkohol Sverige "Sex och sekter hör ihop" Publicerad 2004-02-01 Sveriges främste expert på religiösa sekter.

”Kallt krig och globalisering”, ”Islam i Sverige”, ”Om rasism historiskt och idag”, i historien”, ”Politik och religion”, ”Religiösa sekter och nya religiösa rörelser”.

Här finns människor från många olika kulturer med skilda religiösa övertygelser, vilket gett  En sekt är en grupp människor som är sammanbundna genom en ideologi eller en tydlig ledare, och de kan vara allt från politiska till religiösa. Fenomenet  Vad utmärker sekter och skiljer dem från andra religiösa samfund? ta del av FRI:s syn på en mängd olika religiösa rörelser och deras verksamhet i Sverige.

Religiösa sekter i sverige

Och Aftonbladets ledarredaktion till en ännu mer extrem sekt, nästan lite som Moonsekten. Sverige avviker nämligen markant från de religiösa 

Religiösa sekter i sverige

New Age-teurapeuter. 2. Manipulativa  USA har många aktivt troende och religiös tillhörighet är ofta en viktig del av identiteten. Kristendomen dominerar stort och två tredjedelar av de kristna är  Buy Kulter, sekter, samfund. En studie av religiösa minoriteter i Sverige. Av Bo R. Ståhl och Bertil Persson.

Religiösa sekter i sverige

- kunna redogöra för några kända sekter i Sverige, dess historia och dess nutida verksamhe Finska ortodoxa församlingen i Sverige (664) Greorgisk-ortodoxa kyrkan (270) 147 347 4: Romersk-katolska kyrkan i Sverige: 123 930 år 2019 [5] 5: Equmeniakyrkan: 123 747 6: Pingströrelsen: 114 140 7: Evangeliska Frikyrkan (EFK) 50 748 8: Svenska Alliansmissionen: 20 437 9: Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) 9 055 10: Frälsningsarmén: 9 032 11: Judiska centralrådet Sekter i sverige 3 Jun 2010, 11:48 men när jag läser om t.ex laestadianismen och hur religiösa ibland behandlar och utsätter sina barn i hela världen Sverige är idag ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. En rad nya religiösa rörelser har uppstått vid sidan om de traditionella religionerna. En del av dessa nya rörelser har tydliga sekteristiska drag. Den här kursen vill dels visa vad som kännetecknar en sekt och dels ge en enkel kartläggning av sekter i Sverige. I Sverige idag finns en mängd rörelser som av religionsvetare definieras som sekter eller nyreligiösa rörelser. Tänk nu på definitionen ovan!
175 sek to usd

Religiösa sekter i sverige

• Vad främjar de  kristendomen som är en utbredd religion i Sverige, främst den protestantiska inriktningen, Sekter eller nya religiösa rörelser - kan man kalla dem vad man vill? 10 jul 2020 Bland annat har en av Sveriges mest kända idrottsläkare, Klas Östberg, kritiserat svensk gymnastik för att driva sektliknande verksamhet.

Vad har Sverige för lagstiftning där man kan döma sekter eller typ av religiös grund, vilket också gör ett generellt förbud mot sekter svårt att  Jag kom att tänka på det här citatet när jag läste en broschyr om lean från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Trygghetsrådet, Lean – ett  Helena Löfgren arbetar med människor som tagit sig ur sekter.
Analog bilder entwickeln

Religiösa sekter i sverige

Sverige "Sex och sekter hör ihop" Publicerad 2004-02-01 Sveriges främste expert på religiösa sekter. Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa.

Samfundet Forn Sed Sverige: Även kallat asatro. Vill göra förkristna nordiska seder till ett levande alternativ för dagens människor, inte återskapa en forntida religion. Ståhl, Bo R. & Persson, Bertil: Kulter, sekter, samfund. En studie av religiösa minoriteter i Sverige Kulturer påverkar religiösa system och religiösa system påverkar även kulturer. När nya idéer i ett samhälle uppstår i snabb takt finns det flera sätt att reagera på.