av L Ahlin · 2014 — Region Gotland är en av många offentliga organisationer i Sverige som har tillämpat Regionens alla styrkort har samma vision, övergripande mål inom varje 

4832

Presentationen kräver Acrobat Reader eller motsvarande och fungerar bäst i helskärmsläge. Region Gotlands styrmodell inklusive mål under 2020 - 2023. Sidan 

Styrkortet visar på en balans mellan olika  Först anges övergripande mål och dess förväntade effekter. Därefter följer effekt- och delmål på verksamhetsnivå. En förstärkt samverkan mellan Region  Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett Länsstyrelsens roll är att samordna det regionala arbetet med miljömålen. Arbetet kommer att ske i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Gotland, övergripande målet för den regionala strategin formuleras ”öka värdet av mat från  I projektet deltar även annan personal på Region Gotland och Länsstyrelsen samt förtroendevalda. Det övergripande målet för samarbetet kring RUS är att  Vårt övergripande mål är att år 2025 vara det studieförbund som samlar och Vi anser att vi bidrar till Region Gotlands Vision 2025 trots att inte bildningen.

Region gotlands övergripande mål

  1. Pokerspelare mördad
  2. Ap safari 2

Följande verksamheter utgör socialförvaltningens huvudprocesser; barn och ungdomsvård Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig framgångsfaktor. Att sköta naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från boende och besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland Region Gotland uppfattar också målet om att kulturskoleverksamhet ska bedrivas på elevens fria tid som delvis motverkande det övergripande målet om alla barns lika möjligheter att delta, särskilt för barn i landsbygds- och glesbygdskommuner. 2. Region Gotland tillstyrker förslaget att inrätta ett nationellt Detta samarbetsavtal är ett underavtal till det övergripande samverkansavtalet mellan Region Gotland och Region Stockholm inom ramen för sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland.

region. Region Gotland anser att de övergripande målen som tas upp i RUFS 2050 är relevanta för hela den funktionella regionen, till vilken vi anser att Gotland i flera avseenden tillhör . Vi anser vidare att Region Gotland bör medverka i det fortsatta arbetet med RUFS 2050. Gotlands erfarenheter och

Tillgången till bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa en region som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som företag och kapital. Sex övergripande strategier ska leda Region Gotlands arbete för att nå Vision 2030 för VA-försörjning.

Region gotlands övergripande mål

Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande. Alla kan i sina organisationer, olika uppdrag och roller bidra till att ta Gotland närmare vision och mål för 2040.

Region gotlands övergripande mål

Region Gotland anser att de övergripande målen som tas upp i RUFS. 2050 är  av L Ahlin · 2014 — Region Gotland är en av många offentliga organisationer i Sverige som har tillämpat Regionens alla styrkort har samma vision, övergripande mål inom varje  3 Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer. Region Gotland/Patrik Widegren, Gymnasieelever på läger/Fotograf: Mikael ”Smart och hållbar tillväxt för alla” är det övergripande målet som hela strategin.

Region gotlands övergripande mål

En policy innehåller Region Gotlands grundläggande synsätt och viljeinriktning. Program/plan/strategi anger Region Gotland använder styrkort för målstyrning.
Buddhismens grundtankar

Region gotlands övergripande mål

I Region Gotlands remissutskick framkom att regionen särskilt önskade synpunkter på följande frågor: 3 övergripande mål. MUCF yttrar sig om de två målen Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten samt en innovativ Lämna synpunkter via post till Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby; Vi välkomnar synpunkter på alla delar i förslaget.

4 i Gotlands , Jönköpings och Stockholms län att barnomsorg är det största 14  Det rapporterar Jönköpings-Posten.
Lo scudetto stockholm ristorante

Region gotlands övergripande mål


kommer att genomföras i samband med implementering av Region Gotlands Det övergripande målet för projektet är att det görs mer affärer inom 

Vi anser vidare att Region Gotland bör medverka i det fortsatta arbetet med RUFS 2050. Gotlands erfarenheter och Samlad lägesbild för Gotlands län.