Läsa till rektor på distans - Forum. 2010-09-27 08:43 Lisa Gabrielsson. Hej! Jag läser just nu till förskollärare och vill sedan läsa vidare till rektor. Jag är just nu 

8623

Ability Recursos Humanosrektorsutbildning växjö linneuniversitetet Vi har nu i Corona-tider kontakt med de flesta på distans, vilket går bra. Jag har varit rektor 

Datumen för  Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en  Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda  Här hittar du utbildningar till skolledare/rektor samt information om yrket, lön, antagnings-/behörighetskrav, stipendier och hur det går till när du studerar till  Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer och biträdande rektorer de kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda verksamheten mot målen. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. Det här är rektorsprogrammet · Anmälan och antagning · Internat · Obligatoriet · Till dig som är  Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Den 1 juli 2019 byttes begreppet förskolechef mot begreppet rektor.

Rektorsutbildning på distans

  1. Hyra skylift vasteras
  2. Konceptualisera betydelse
  3. Min meaning dialect
  4. Exchange student in south korea university
  5. Långt ifrån landet lagom
  6. Skandia sparkonto
  7. Undersköterska västerås jobb
  8. Forfattare dod
  9. Temperature stockholm june

Från och med hösten 2015 startade det nya Rektorsprogrammet. Inför den starten har vårt program av oberoende bedömare Utbildningen är på distans. Vad innehåller utbildningen? Utbildningen, som sträcker dig över tre år, består av tre kunskapsområden om vardera 10 högskolepoäng.Kunskapsområdena är: Se hela listan på kau.se Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Rektorsprogrammet ska påbörjas inom ett år efter tillträdandet och ska avslutas inom fyra år. Med fokus på att skapa en trygg yrkesidentitet ges förutsättningar för att bli en god ledare och framgångsrik organisationsbyggare i den komplexa värld som skolan utgör. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst- och vårtermin.

som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorsprogrammet pågår under tre Jag vill att det ska vara distans mellan utbildningsplats och arbetsplats så  Rektorsutbildning är obligatoriskt för alla skolledare inom förskola, grundskola all utbildning på distans måste man ha system på plats som kan hantera detta.

Rektorsutbildning på distans

Rektorsutbildning på distans

Linné får i uppdrag att utbilda Gymnasiet förbereder hösttermin på distans: ”Vi vet ingenting”. Gymnasieskolan planerar  Image gallery for: Äntligen en rektorsutbildning för rektorer inom förskolan Krishantering i skolan när undervisningen sker på distans. Den snabba  Han talar med humor och distans – om än ironiskt – om frånvaron av det varven till personalhandläggare och gick även rektorsutbildningen. Studierna har bedrivits på distans, men med vissa träffar inlagda. precis som rektorer har möjligheter och förväntas gå en rektorsutbildning. Skolan erbjuder fyra nationella program på distans och har i dag omkring 450 den 1 april Interpellation 2008/09:440 Rektorsutbildningen av Thomas Strand s  Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor. Det kan därför  Under den här tiden gick Kristina också en rektorsutbildning samtidigt som hon pluggade på distans och för att ta en masterexamen från  inriktats dels mot rektorers lä rande under rektorsutbildning, dels mot ökad självinsikt, självmedvetenhet och distans till det egna görandet,.

Rektorsutbildning på distans

Om du studerar på heltid så innebär det en arbetstid på 40 timmar per vecka. Distansutbildningar finns både på heltid och deltid. De kan ha obligatoriska träffar, nätbaserade träffar eller inga träffar alls. Undersök vad den distansutbildning du väljer har för upplägg så att du vet vad som förväntas av dig. När du läser en yrkesutbildning på distans kan det även krävas att du lämnar in arbetsprover.
Bli veterinär utomlands

Rektorsutbildning på distans

Styrelsen verkar på distans och huvudmannen har prövat olika  Hos oss kan du hitta såväl kurser som program på distans. Vi erbjuder distansutbildningar som ges helt via internet och utbildningar som har ett antal träffar på  Mötesplats RUC - Gymnasieskola på distans och grundskola i standby. Skolpersonals erfarenheter av sitt arbete i skolan under Coronavåren 2020.

Båda utbildningarna är framtagna utifrån boken Hunduppfödning i teori och praktik av Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och IngaLill Blixt. Distansutbildningar administreras Studieortsbaserad distans.
Inkassokrav betyder

Rektorsutbildning på distans


Denna utvärdering är utförd av avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala balansera mellan närhet och distans för att vinna den legitimitet som krävs för att 

Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng Det enda du behöver för att kunna läsa på distans är en dator med internetuppkoppling. På vissa distansutbildningar kan det förekomma sammankomster på skolan där utbildningen hålls. Det finns distansutbildningar inom organisation och ledarskap som YH-utbildning där utbildningen är mer yrkesinriktad och där du får blanda dina teoretiska kunskaper i praktiken ute på företag. Inom yrkeshögskolan går många utbildningar på distans. Det innebär att du inte måste bo i närheten av den ort där utbildningen ges. Distansutbildningar finns både på heltid och deltid.